åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.13 Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Dokumentationspligten - regel og omfang (C.D.11.13.1)
  • Land for land-rapporteringspligten - regel og omfang (C.D.11.13.2)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.D.11.13.3

Se også

Se også