Indhold

I oktober 2015 offentliggjorde OECD et nyt kapitel VIII om CCA'er. Det nye kapitel indeholder vejledning til vurdering af armslængdeprincippet i relation til CCA'er, herunder at indskud og bidrag i udviklings CCA'er skal ske til markedsværdier.

Dette afsnit handler om:

  • Hvad er en CCA (C.D.11.9.1).
  • CCA aftalen skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet (C.D.11.9.2).
  • Indtræden, udtræden eller ophør af en CCA (C.D.11.9.3).
  • Indhold og dokumentation af en CCA (C.D.11.9.4).
  • OECD's annex til kapitel VIII (C.D.11.9.5).