Proceduren for aktiv forædling kan afsluttes ved, at de under proceduren henførte varer eller forædlingsprodukterne:

  • henføres under en efterfølgende toldprocedure, herunder overgang til fri omsætning
  • føres ud af EU's toldområde,
  • tilintetgøres, eller
  • afstås til fordel for staten.

Se EUTK art. 215.

Det skal fremgå af afslutningsopgørelsen, hvilket efterfølgende formål de importerede varer eller forædlingsprodukterne er overgået til med henblik på at afslutte proceduren for aktiv forædling.

Indhold

Afsnittet indeholder: