Aktiv forædling er en særlig procedure, der medfører, at told og afgifter samt eventuelle handelspolitiske foranstaltninger suspenderes, når råvarer, materialer og hjælpestoffer importeres fra lande uden for EU og henføres under proceduren med henblik på forarbejdning, bearbejdning, reparation mv. i EU's toldområde. Proceduren afsluttes, når varerne enten føres ud af EU's toldområde, overgår til fri omsætning i EU mod betaling af told og afgifter, overføres til en anden tilladt særlig procedure, eller er blevet tilintetgjort og ikke omdannet til affald.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.25.1)
 • Forædlingsprocesser (F.A.25.2)
 • Handelspolitiske foranstaltninger (F.A.25.3)
 • Bevilling til aktiv forædling (F.A.25.4)
 • De økonomiske forudsætninger (F.A.25.5)
 • Begrænsninger i anvendelsen af aktiv forædling (F.A.25.6)
 • Varebevægelser (F.A.25.7)
 • Ækvivalente varer (F.A.25.8)
 • Standardiseret informationsudveksling (INF-dokumenter) (F.A.25.9)
 • Forpligtelser ved bevillingens anvendelse (F.A.25.10)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.25.11)

Se også

Se også afsnit F.A.19 for en nærmere gennemgang af de fælles bestemmelser for særlige procedurer.