Indhold

Dette afsnit beskriver standardiseret informationsudveksling (forkortet "INF") om varer, der er henført under den særlige procedure for aktiv forædling.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt
  • Situationer
  • Oplysningskrav
  • INF-nummer

Se også

Se også afsnit F.A.19.2.9, "Standardiseret informationsudveksling (INF)", der beskriver de fælles bestemmelser for standardiseret informationsudveksling om varer, der er henført under de særlige procedurer for aktiv eller passiv forædling.

Generelt

For at kunne føre tilsyn med varer, der henført under den særlige procedure for aktiv forædling, skal der i visse tilfælde ske standardiseret informationsudveksling om varerne. Se DF art. 176 og 181.

Den standardiserede informationsudveksling skal gennemføres elektronisk. Gennemførelsen skal ske i INF-systemet, med mindre der i bevillingen til aktiv forædling er givet tilladelse til, at udvekslingen sker ved brug af alternative former for elektronisk informationsudveksling.

INF-systemet blev idriftsat den 1. juni 2020. Før idriftsættelsesdatoen anvendte man de papirbaserede oplysningsskemaer "INF1", "INF5" og "INF9" til standardiseret informationsudveksling om aktiv forædling. Fra idriftsættelsesdatoen anvendes de papirbaserede oplysningsskemaer ikke længere

Se DF art. 181, stk. 5 samt DFO art. 23 og bilag 13.

Situationer

Der kan foretages standardiseret informationsudveksling i forbindelse med anvendelse af bevillinger til:

  • Aktiv forædling EX/IM, som involverer én eller flere medlemsstater
  • Aktiv forædling IM/EX, som involverer flere medlemsstater.

Hvis der er flere medlemsstater involveret i et bevillingsforhold, skal der altid foretages standardiseret informationsudveksling, og betingelserne herom skal fremgå af bevillingen til aktiv forædling. Se DF art. 176, stk. 1.

I tilfælde af aktiv forædling IM/EX, der kun involverer Danmark, kan det tilsynsførende toldsted kræve, at der foretages standardiseret informationsudveksling, hvis toldstedet har behov for oplysningerne til at beregne toldbeløbet. Se  DF art. 176, stk. 2.

Oplysningskrav

Kravene til hvilke oplysninger, der skal udveksles er fastsat i DF, bilag 71-05, afsnit A, og afspejlet i INF-systemets brugerflade.

INF-nummer

Der oprettes automatisk et INF-nummer efter det tilsynsførende toldsted har stillet oplysningerne til rådighed i INF-systemet. INF-nummeret er unikt og skal oplyses i alle efterfølgende toldangivelser

  • Angivelse i forbindelse med import: I rubrik 44.2 (certifikat) anføres certifikatkode "C710" og INF-nummeret.
  • Angivelser i forbindelse med eksport: i rubrik 44.5 (andre dokumenter) anføres certifikatkode "C710" og INF-nummeret.