Varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, er ikke i fri omsætning i EU. Varerne kan derfor ikke frit transporteres inden for EU, da det skal være muligt for toldmyndighederne til enhver tid at føre tilsyn med varerne.

For at lette transport af varer, der er henført under en bevilling til aktiv forædling, er der fastsat visse lempelser for flytning af varer under et bevillingsforhold. Se EUTK art. 219.

Hovedregel

Transport af varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, kan finde sted mellem forskellige steder i EU's toldområde uden anden toldformalitet end en registrering i bevillingshavers regnskab. Se EUTK art. 219 og DF art. 179, stk. 1.

Transport uden forudgående anmeldelse over for toldmyndigheden kan derfor ske i følgende tilfælde:

  • Varer, der er henført under proceduren, kan transporteres til de adresser, der er anført i bevillingen, når toldangivelsen til proceduren er frigivet af toldmyndigheden.
  • Alle efterfølgende flytninger af varerne mellem adresser anført i bevillingen kan foretages uden at underrette toldmyndighederne. Dette gælder uanset om varerne flyttes mellem adresser i Danmark eller til/fra adresser i andre EU-medlemsstater.
  • Er der givet tilladelse til hel eller delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser til andre virksomheder, kan varer ligeledes flyttes til disse andre virksomheder i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

Bevillingshaver skal notere flytningen i bevillingsregnskabet således, at der til enhver tid kan redegøres for varer, der fortsat befinder sig under proceduren. Se DF art. 179, stk. 1.

Undtagelse

Når varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, skal transporteres til et udgangstoldsted med henblik på, at varerne bliver ført ud af EU's toldområde, hvorved toldtilsynet ophører, skal der indgives en reeksportangivelse. Varerne anses for at være henført under aktiv forædling indtil det tidspunkt, hvor varerne er bragt endeligt ud af EU's toldområde. Se GF art. 267, stk. 1 og 5.

Se også

Se også afsnit F.A.19.5 og afsnit F.A.19.6 for yderligere oplysninger om overdragelse og flytning af varer, der er henført under en særlig procedure.