Forædlingsprodukter, der er blevet udført eller genudført efter proceduren for aktiv forædling, kan også behandles som returvarer.

Varerne kan dog kun toldbehandles som returvarer, hvis den told, der er tilbagebetalt eller suspenderet for materialer mv. efter ordningen for aktiv forædling, bliver betalt ved genindførslen.

Efter ansøgning fra klareren fastsættes importafgiftsbeløbet for forædlingsprodukterne i overensstemmelse med EUTK art. 86, stk. 3, forudsat at klareren forelægger de nødvendige oplysninger. Datoen for antagelsen af re-eksportangivelsen betragtes som datoen for varernes overgang til fri omsætning.

Fritagelsen for importafgifter indrømmes ikke for forædlingsprodukter, som blev udført i overensstemmelse med EUTK art. 223, stk. 2, litra c. Dette gælder dog ikke, hvis der er sikkerhed for, at der ikke er nogen varer, der vil blive henført under proceduren for aktiv forædling.

Se EUTK art. 205.