Dette afsnit handler om varernes overgang til fri omsætning samt fritagelse for importafgifter i visse situationer.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.17.1)
  • Overgang til fri omsætning (F.A.17.2)
  • Handelspolitiske foranstaltninger og aktiv/passiv forædling (F.A.17.3)
  • Returvarer (F.A.17.4)
  • Varer, som har været omfattet af foranstaltninger iht. den fælles landbrugspolitik (F.A.17.5)
  • Varer, der tidligere var henført under proceduren for aktiv forædling (F.A.17.6)
  • Produkter, som hidrører fra havfiskeri og andre produkter, der optages fra havet (F.A.17.7)
  • Bananvejningscertifikat (F.A.17.8)
  • Oplysningsskema INF 3 (F.A.17.9)