Dette afsnit beskriver formålet og lovgrundlaget for anvendelsesområdet for varernes overgang til fri omsætning, samt i hvilke situationer Toldstyrelsen kan bevillige fritagelse for importafgifter.

Formål

Når ikke-EU-varer skal bringes i fri omsætning i EU, er der nogle krav, der skal opfyldes, inden varerne kan bringes i fri omsætning i EU.

Ordningen med returvarer gør det muligt at genindføre varer, som er blevet ført ud af EU, uden at skulle betale told og afgifter. En række krav skal være opfyldt, for at ordningen kan benyttes. Bl.a. er det som udgangspunkt en betingelse, at varerne indføres i samme stand, som de havde ved udførslen.

Hvis eksportøren allerede på tidspunktet for udførslen finder det sandsynligt, at varer, der angives til udførsel, senere vil blive genindført, kan eksportøren allerede på dette tidspunkt anmode Toldstyrelsen om udstedelse af oplysningsskemaet INF 3.  

Lovgrundlag

Lovgrundlaget findes i:

  • EUTK art. 201-209

  • Kommissionens Delegerede Forordning (DF) art. 158-160 samt bilag 62-01

  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) art. 253-257