Toldmyndighederne skal træffe foranstaltninger for varer, når en af forpligtelserne i lovgivningen med hensyn til at føre ikke-EU-varer ind i EU ikke er opfyldt, eller når varerne er blevet unddraget toldtilsyn.

Ikke-EU-varer, der er afstået til statskassen, beslaglagt eller konfiskeret, anses for at være henført under toldoplagsproceduren.

Hvis toldmyndighederne sælger en vare, de har konfiskeret, skal køberen straks opfylde formaliteterne med henblik på angivelse til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse.

Hvis toldmyndighederne selv beslutter at disponere over varer, de har konfiskeret, på en anden måde end ved salg, opfylder de straks formaliteterne med henblik på angivelse til en af de toldmæssige bestemmelser eller anvendelser, som fremgår af toldkodeksen.

Se EUTK art. 198. Se afsnit F.A.16 om henførsel af varer under en toldprocedure.