åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A.11 Toldskyld" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan toldskylden opstår og ophører ved henholdsvis import af varer til og eksport af varer fra EU. Toldskyld er en persons forpligtelse til at betale de import- eller eksportafgifter, som vedkommende ifølge lovgivningen skylder for en bestemt vare.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.11.1)
 • Toldskyld ved import (F.A.11.2)
 • Toldskyld for varer uden oprindelse (F.A.11.3)
 • Toldskyld ved eksport og passiv forædling (F.A.11.4)
 • Toldskyld for varer, der er omfattet af forbud eller restriktioner både ved import og ved eksport (F.A.11.5)
 • Debitorbegrebet - hvem hæfter for toldskylden (F.A.11.6)
 • Regler for beregning af toldskyldsbeløbet (F.A.11.7)
 • Stedet for toldskyldens opståen (F.A.11.8)
 • Toldskyldens ophør (F.A.11.9)
 • Varer, der befinder sig i en særlig situation (F.A.11.10)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.11.11).