Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Forhold til andre regler om toldskyld (F.A.11.9.1)
  • Måder, som toldskylden kan ophøre på (F.A.11.9.2)
  • Ikke væsentlige følger for en toldprocedures korrekte forløb (F.A.11.9.3)
  • Ophør af en toldskyld, hvor der er flere debitorer (F.A.11.9.4)
  • Varer, der beslaglægges eller konfiskeres (F.A.11.9.5)
  • Affald og skrot, der er fremkommet ved en varers tilintetgørelse (F.A.11.9.6).