Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beregning af toldskyldens størrelse.

Afsnittet indeholder:

  • Almindelige regler for tidspunktet for fastsættelsen af beløbet (F.A.11.7.1)
  • Særlige regler for beregning af importaafgiftsbeløbet (F.A.11.7.2)

Reglerne om betaling og bogføring af toldskyld er beskrevet i afsnit A.B.7 om told.