Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der hæfter for en toldskyld.

Bemærk, at de processuelle regler for meddelelse, betaling og bogføring af en toldskyld er beskrevet i afsnit A.B.7 om told.

Afsnittet indeholder: