Toldskyld opstår, selvom den vedrører varer, der er omfattet af forbud eller restriktioner ved import eller eksport, uanset varens art.

Der opstår imidlertid ikke toldskyld ved indførsel af:

• falske penge.

• narkotika og psykotrope stoffer, undtagen i de tilfælde, hvor disse indføres som led i et kontrolleret salg af narkotika eller psykotrope stoffer, der anvendes til medicinske og videnskabelige formål.

Toldskylden betragtes dog som opstået, når en medlemsstats straffelovgivning fastsætter, at tolden danner grundlag for fastsættelsen af straffen, eller at en opstået toldskyld danner grundlag for den strafferetlige forfølgelse. Se afsnit A.C om kontrol og straf.

Se EUTK art. 83.

Se også afsnit F.A.31.8 om VAB G, narkotika, og F.A.31.12 om VAB K, likvide midler.