Dokumentets dato
10 Jan 2005
Dato for offentliggørelse
13 Jan 2005 09:54
Cirkulærets nummer
2005-02
Ansvarlig fagkontor
Borger- og Erhvervsservice, Erhvervscenter
Sagsnummer
99/05-4612-00322
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050000309-regl 

 

1. Under henvisning til § 29B, stk. 10 i lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

 

a. Godtgørelsesprocenten udgør 1,9 pct. med virkning fra 1. januar 2005,

 

b. Restskatteprocenten udgør 5,4 pct. med virkning fra 1. januar 2005,

 

c. Procenttillægget udgør 0,5 pct. med virkning fra 1. januar 2005.

 

2. Cirkulæret træder i kraft den 15. januar 2005.

 

 

 

Ole Kjær

 

/Jens Christiansen

Reference(r)
Selskabsskatteloven
Ligningsvejledningen 2005-1 S.E.4.9.4