Dato for udgivelse
10 dec 2004 11:02
SKM-nummer
SKM2004.479.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-317-00315
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
AM-bidrag, fritagelse, internationale organisationer
Resumé
Ansatte ved internationale organisationer, hvor Danmark har indgået en værtsaftale om fritagelse for betaling af skat til Danmark, er ligeledes i medfør af værtsoverenskomsterne fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven
Henvisning
Vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag afsnit C.1

Ansatte ved internationale organisationer, hvor Danmark i medfør af lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer har indgået overenskomster, der indrømmer de ansatte skattefritagelse af løn mv. oppebåret fra den enkelte organisation, kan ikke pålægges arbejdsmarkedsbidrag for så vidt angår denne løn. Fritagelsesbestemmelserne i værtsoverenskomsterne anses at omfatte såvel skat som arbejdsmarkedsbidrag.