Dette afsnit beskriver de overordnede regler for Energinet og Energinets opgaver i forhold til elafgiftsloven efter el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016.

Som et element i el-engrosmodellen skal Energinet etablere og drive en datahub til håndtering af relevante data, herunder måledata, der kan danne grundlag for registrerede virksomheders opgørelse af elafgift, som disse virksomheder skal angive og betale til Skatteforvaltningen. Datahubben skal bl.a. også indeholde data om særlige afgiftsforhold.

Energinet er derudover pålagt at foretage periodisk verifikation af en række særlige afgiftsforhold, fx vedrørende leverancer af elektricitet uden afgift til virksomheder, der er registreret hos Skattestyrelsen for forbrug af elektricitet, og leverancer af elektricitet til nedsat afgift til opvarmning af helårsboliger registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig, elopvarmet ferielejlighed til eget brug eller elopvarmet sommerhus.

Regler for etablering og drift af datahubben, indmelding og verifikation af særlige afgiftsforhold er beskrevet i

  • Afsnit E.A.4.3.10.1 om etablering og drift af datahubben

  • Afsnit E.A.4.3.10.2 om elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben

  • Afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet

  • Afsnit E.A.4.3.10.7 om overgangsbestemmelser - registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.7.2 om, hvad der forstås ved særlige afgiftsforhold.