Dette afsnit beskriver de overordnede regler for elhandelsvirksomhederne og deres funktion mv. i forhold til elafgiftsloven ved engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016.

El-engrosmodellen betyder bl.a., elhandelsvirksomhederne har al kontakt med elkunderne, at elhandelsvirksomhederne køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og af Energinet, og at elhandelsvirksomhederne sælger "leveret elektricitet" som et samlet produkt til forbrugerne.

Elhandelsvirksomhederne vil varetage den samlede afregning af forbrugerne for leveret elektricitet, herunder transportydelser for elektricitet og elafgift mv.

Engrosmodellen indebærer, at der stilles betingelser og krav vedrørende elhandelsvirksomhedernes fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder. Elhandelsvirksomhederne skal verificere, at disse betingelser er opfyldt.

Der gælder endvidere regler for elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben og elhandelsvirksomhedernes verifikation af, at disse regler er opfyldt.

Reglerne for og krav til elhandelsvirksomheder er beskrevet i:

  • afsnit E.A.4.3.7.10 om elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift fra 1. april 2016

  • afsnit E.A.4.3.10.1 om elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben

  • afsnit E.A.4.3.10.3 om verifikation, der foretages elhandelsvirksomheder.

Bemærk

Elhandelsvirksomheder skal ikke registreres efter elafgiftsloven.