Indhold

Det afsnit beskriver reglerne om afgift efter CO2-afgiftsloven på uforbrændt metan i biogas.

Afsnittet indeholder: