Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgifter på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.).

Afsnittet indeholder:

  • Afgift efter gasafgiftsloven på gas fremstillet på basis af biomasse (E.A.4.4.11.1)
  • Godtgørelse efter gasafgiftsloven for gas fremstillet på biomasse (biogas mv.) (E.A.4.4.11.2)
  • Metanafgift på biogas (E.A.4.4.11.3)
  • Svovlafgift på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) (E.A.4.4.11.4)
  • NOx-afgift på gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.) (E.A.4.4.11.5)
  • Regneeksempler (E.A.4.4.11.6)