Bestemmelsen kan kun anvendes på initiativ af Skatteforvaltningen, Skatteankenævn, Skatteankestyrelsen eller Skatterådet og er derfor ikke relevant i forbindelse med genoptagelse på borgeres initiativ.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.