Dato for udgivelse
16 Dec 2015 11:14
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3263565
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen:

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
13.12.2015
7209 15 00 00        Udgår og erstattes af:
7209 15 00 --Af tykkelse 3 mm og derover:
10 ---"Elektriske" 0
90 ---I andre tilfælde 0
7209 18 99 00 Udgår og erstattes af:
7209 18 99 ----Af tykkelse under 0,35 mm:
10 -----Udglødet (kendt som "sortblik") 0
90 -----I andre tilfælde 0
7209 25 00 00 Udgår og erstattes af:
7209 25 00 --Af tykkelse 3 mm og derover:
10 ---"Elektriske" 0
90 ---I andre tilfælde 0
7211 23 80 10-99 Udgår og erstattes af:
7211 23 80 ----Af tykkelse under 0,35 mm:
-----Af bredde over 500 mm:
11 ------Udglødet (kendt som "sortblik") 0
19 ------I andre tilfælde 0
-----Af bredde 500 mm og derunder:
------I oprullet stand til fremstilling af hvidblik:
93 -------Udglødet (kendt som "sortblik") 0
95 -------I andre tilfælde 0
------I andre tilfælde:
97 -------Udglødet (kendt som "sortblik") 0
99 -------I andre tilfælde 0
7211 29 00 10-90 Udgår og erstattes af:
7211 29 00 --I andre tilfælde:
---Af bredde over 500 mm:
11 ----"Elektriske" 0
19 ----I andre tilfælde 0
---Af bredde 500 mm og derunder:
91 ----"Elektriske" 0
99 ----I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2016) som forventes udsendt ultimo januar 2016.