Dato for udgivelse
14 Dec 2015 13:28
Til
Virksomheder beskæftiget med import og/eller eksport
Sagsnummer
15-3250431
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget tariferingsforordninger for dørliste, fotobog og vibrationsmotor.


Kommissionen har den 2 december 2015 vedtaget følgende gennemførselsforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

nr. 2015/2253 vedrørende tarifering af dørliste/tætningsliste under  KN-kode 3926 90 97

nr. 2015/2254 vedrørende tarifering af fotobog under KN-kode 4911 91 00

nr. 2015/2255 vedrørende tarifering af vibrationsmotor under KN-kode 8479 89 97

Forordningerne er offentliggjort EU-Tidende L321 af 5 december 2015

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscenteret