Dato for udgivelse
11 Dec 2015 11:15
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
15-3244837
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Associeringsaftalen / DCFTA med Ukraine træder i kraft den 1. januar 2016.


Den 25. april 2014 udsendte SKAT et nyhedsbrev vedrørende ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine. Forordningen blev offentliggjort i EFT L 118 af 22. april 2014 og fandt anvendelse fra 23. april 2014. Forordningen gælder indtil associeringsaftalen med Ukraine bringes i anvendelse og senest indtil den 31. december 2015.

Den 5. december 2015 blev det således bekræftet, at associeringsaftalen / DCFTA med Ukraine træder i kraft den 1. januar 2016. Der kan i øvrigt henvises til dette link.

I den forbindelse skal det nævnes, at det er Toldmyndighederne i Ukraine, som er bemyndiget til at udstede EUR.1 certifikater ved eksport fra Ukraine ellers skal certifikaterne afvises af tekniske årsager.

Det skal ligeledes bemærkes, at Ukraine også er tilknyttet GSP ordningen og kan fortsætte med at drage fordel af denne præferenceordning. Hvis GSP ordningen anvendes er det således Toldmyndighederne i Ukraine, som er bemyndiget til at udstede FORM  A certifikater ved eksport fra Ukraine.