Dato for udgivelse
09 Dec 2015 11:25
Til
Virksomheder registeret for afgifter for væddemål og onlinekasino, virksomheder registreret for afgiften gevinstgivende spilleautomater og for virksomheder registreret for almennyttige lotterier og spil uden indsats.
Sagsnummer
15-3218884
Ansvarlig styrelse
Spillemyndigheden
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Folketinget har den 8. december 2015 vedtaget en række ændringer på spilområdet, som har betydning for afgifterne for væddemål og onlinekasino, hvor afregningsperioden ændres. Afgiftssatsen og beregningsmetoden ensartes for varegevinster og kontantgevinster, og spillehallers mulighed for udlodning til almennyttige foreninger ophæves.


Folketinget har den 8. december 2015 vedtaget to lovforslag (L14 og L15), som bl.a. ændrer lov om afgifter på spil.

  • Med L14 ændres afregningsperioden for afgifterne væddemål og onlinekasino fra uge til måned. Ændringen træder i kraft den 1. februar 2016.
  • Med L15 ophæves spillehallers mulighed for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyttige foreninger. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2016. L15 medfører desuden en ensartet afgiftssats og beregningsmetode for varegevinster og kontante gevinster. Ændringerne træder i kraft den 1. februar 2016.

Ændring af afregningsperioden for væddemål og onlinekasino


Fra den 1. februar 2016 skal virksomheder, der er registreret for afgifterne væddemål og onlinekasino ikke længere indberette afgifter på ugebasis, men månedligt. Det er alene afregningsperioden, der ændres. Indberetningsformen er den samme.

Virksomhederne skal fortsat afregne afgiften på skat.dk/tastselverhverv. Ændringen af afregningsperioden træder i kraft den 1. februar 2016. Første månedlige afregningsperiode efter ændringen for afgifterne væddemål og onlinekasino er februar 2016 med indberetnings- og betalingsfrist den 15. marts 2016.

Sidste frist for at afregne på ugebasis er uge 4 i 2016 med indberetnings- og betalingsfrist fredag den 5. februar 2016.

I forbindelse med ændringen sørger SKAT i januar 2016 for at omregistrere virksomhederne, der er registreret for afgifterne væddemål og onlinekasino. Virksomhederne vil modtage et nyt registreringsbevis fra SKAT, hvor ændringen med den månedlige afregningsperioden fremgår.

Gevinstgivende spilleautomater - reglerne om nedslag i udlodning ophæves


Muligheden for, at virksomheder, der er registreret for afgiften gevinstgivende spilleautomater, kan få et nedslag i afgiften for udlodning til almennyttige formål, ophæves pr. 1. januar 2016.

Der gives nedslag for udlodninger foretaget senest 31. december 2015 med indberetnings- og betalingsfrist den 15. januar 2016. Efter denne frist vil udlodningsfeltet i TastSelv Erhverv blive fjernet.

Særlig midlertidig ordning for hidtidige udlodningsmodtagere


Som følge af, at spillehaller med gevinstgivende spilleautomater fra den 1. januar 2016 ikke længere har mulighed for at foretage udlodning til velgørende foreninger m.v., forventes der indført en midlertidig ordning, der administreres af SKAT.

Den midlertidige ordning vil gøre det muligt for de almennyttige foreninger, der har modtaget udlodninger fra spillehaller i 2014, at søge om midler. Foreningerne skal selv ansøge om midler, såfremt de ønsker at modtage midler i årene 2016 og 2017. I 2016 og 2017 er puljen 80 mio. kr. årligt, som forventes afsat som en bevilling på finansloven.

SKAT vil oplyse yderligere om den forventede midlertidige ordning ved særskilt information herom på skat.dk, herunder nærmere om ansøgningsprocessen, og hvilke krav der skal være opfyldt for at modtage midler m.v. Dette vil ske i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse senere i december, hvor kriterier for og fordeling af midlerne vil fremgå.

Almennyttige lotterier og spil uden indsats - ændring af afgiftssats og beregningsmetode for gevinstafgift


Afgiften af kontante gevinster og afgiften af varegevinster bliver ensartes og forenkles, så udbyderne af almennyttige lotterier og spil uden indsats skal benytte den samme beregningsmetode for afgiften af begge gevinsttyper.

Der skal betales 17,5 procent i afgift af gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. For varegevinster er værdien som hidtil gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugeren. For kontantgevinster skal afgiften ikke længere fradrages, inden gevinsten udbetales.

Afgiften af gevinstafgifter skal som hidtil indberettes på skat.dk/tastselverhverv, som bliver opdateret med den nye afgiftssats og beregningsmetode.

Ændringen af afgiftssats og beregningsmetode for varegevinster og kontante gevinster træder i kraft den 1. februar 2016, og har virkning for gevinster udbetalt i afgiftsperioder fra den 1. februar 2016.

Spørgsmål


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.