Dato for udgivelse
02 Nov 2015 14:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3076692
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.08.2015
1604 12 91 10-90        Udgår og erstattes af:
1604 12 91 ----I hermetisk lukkede pakninger:
-----Af arterne Clupea harengus:
11 ------Tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage 20%
19 ------I andre tilfælde 20%
-----I andre tilfælde:
91 ------Tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage 20%
99 ------I andre tilfælde 20%


31.10.2015
7225 11 00 10-90 Udgår og erstattes af:
7225 11 00 --Korn-orienteret:

---Af tykkelse over 0,16 mm:

11 ----Med et maksimalt kernetab på højst 0,9 W/kg 0
15 ----Med et maksimalt kernetab på over 0,9 W/kg, men højst 1,05 W/kg 0
19 ----Med et maksimalt kernetab på over 1,05 W/kg 0
90 ---Andre varer 0
7226 11 00 11-99 Udgår og erstattes af:
7226 11 00 --Korn-orienteret:
---Af bredde over 500 mm:
----Af tykkelse over 0,16 mm:
12 -----Med et maksimalt kernetab på højst 0,9 W/kg 0
14 -----Med et maksimalt kernetab på over 0,9 W/kg, men højst 1,05 W/kg 0
16 -----Med et maksimalt kernetab på over 1,05 W/kg 0
19 -----Andre varer 0
---Af bredde 500 mm og derunder:
----Af tykkelse over 0,16 mm:
92 -----Med et maksimalt kernetab på højst 0,9 W/kg 0
94 -----Med et maksimalt kernetab på over 0,9 W/kg, men højst 1,05 W/kg 0
96 -----Med et maksimalt kernetab på over 1,05 W/kg 0
99 ----Andre varer 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2016 som forventes udsendt ultimo december 2015.