Dato for udgivelse
28 Oct 2015 10:35
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1928 offentliggjort i EU-tidende L 281 af 27. oktober 2015 afsluttet antidumpingproceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår afslutning af antidumpingproceduren henvises til teksten i (EU) 2015/1928.

Forordningen træder i kraft den 28. oktober 2015.