Dato for udgivelse
21 Oct 2015 13:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3010526
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.10.2015
0811 20 11 00 Udgår og erstattes af:
0811 20 11 ---Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:
10 ----Hindbær 20,8% + 0,084 €
pr kg
90 ----Andre varer 20,8% + 0,084 €
pr kg
0811 20 19 00 Udgår og erstattes af:
0811 20 19 ---I andre tilfælde:
10 ----Hindbær 20,8%
90 ----Andre varer 20,8%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2016 som forventes udsendt ultimo december 2015.