Dato for udgivelse
26 Oct 2015 12:29
SKM-nummer
SKM2015.666.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2963892
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Flyselskab, luftfartselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof.
Resumé

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2015, og yderligere 6 selskaber er godkendt for 2015. SKAT har anerkendt, at i alt 32 flyselskaber for 2015 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne

Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-12
Momsloven § 34, stk. 3
Momsbekendtgørelsen § 53

Reference(r)

Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit D.A.10.1.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2015-2, afsnit D.A.10.1.4.4

Redaktionelle noter

SKM2015.356.SKAT udgår med denne meddelelse.

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bl.a. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Desuden er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege, at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab overvejende flyver i udenrigsfart mod betaling. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal derforikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindste en gang om året minimum bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og sende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Juridisk Administration, Klageproces. Ansøgninger bedes sendt til SKAT, pr. post eller som mail via www.skat.dk/kontakt til Klageproces, Sluseholmen 8b, 2450 København SV.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2015:

 • Air Alsie A/S
 • Anpartselskabet af 1.1.2012
 • Aviation Consultants, Inc
 • Backbone Aviation A/S
 • Bel Air Aviation A/S
 • Benair A/S
 • Cimber A/S
 • Dancopter A/S
 • Danish Air Transport A/S
 • Empire Aviation San Marino s.r.l
 • European Coastal Airlines Ltd
 • ExecuJet Europe AG
 • Execujet Europe A/S
 • ExecuJet Middle East Co (L.L.C.).
 • Flexflight ApS
 • Global Reach Aviation A/S
 • Gulf Wings Fze
 • Hong Kong Airlines Corporate Jet Management Limited
 • Jet Aviation Flight Service Inc.
 • Jet-Time A/S
 • Jutland Jets Air Taxi A/S
 • Metrojet Limited
 • Norsk Luftambulanse Danmark, filial af Norsk Luftambulanse AS, Norge
 • North Flying A/S
 • Primera Air Scandinavia A/S
 • Polaris Aviation Solutions, LLC
 • Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 • Sun-Air of Scandinavia A/S
 • Sunset Aviation LLC
 • TAG Aviation Asia Limited
 • TAG Aviation SA
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S.

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfalder i princippet pr. 31. december 2015. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal derfor give meddelelse til SKAT primo 2016, om de fortsat opfylder betingelserne. De gamle godkendelser fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse for 1. januar 2016 - 31. december 2016.