Dato for udgivelse
30 Sep 2015 14:16
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103179/10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af udligningsforanstaltninger vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater, Iran og Pakistan.


Kommissionen har ved meddelelse (2015/C 319/09) offentliggjort i EU-tidende C 319 af  26. september 2015 oplyst om udløb af udligningsforanstaltninger vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i De Forenede Arabiske Emirater (AE), Iran (IR) og Pakistan (PK).

For så vidt angår udløb af udligningsforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2015/C 319/09).