Dato for udgivelse
24 Sep 2015 12:07
Til
Virksomheder med import og eksport mv.
Sagsnummer
15-2831527
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er oprettet en ny hjemmeside om den nye EU-toldkodeks


Som forberedelse til den kommende nye EU-toldkodeks, som gælder fra 1. maj 2016 har SKAT udarbejdet en ny hjemmeside. Du kan få adgang til den nye hjemmeside på skat.dk/eutoldkodeks.

SKAT ønsker med hjemmesiden at imødekomme et behov om at give et overblik over de ændringer, der kan forventes med den nye EU-toldkodeks, bl.a. på baggrund af spørgsmål fra virksomheder.

Forhandlingerne om det nye EU-toldkodeks er endnu ikke afsluttet og gennemførelsesbestemmelser og overgangsordninger er endnu ikke endeligt fastlagte. Informationen vil derfor løbende blive opdateret. Hjemmesiden er bygget op med spørgsmål/svar, og der vil løbende blive indsat nye emner og nye spørgsmål/svar, efterhånden som der opstår behov for det.