åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.I.4.1.6 Betingelserne i henhold til LL § 3, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

►Dette afsnit handler om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at LL § 3, stk.1, finder anvendelse.

Afsnittet indeholder