Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul handler om:

Tema(er)
International omgåelsesregel Moder-/datterselskabsdirektivet Rente-royaltydirektivet Fusionsskattedirektivet Dobbeltbeskatningsoverenskomster Ikrafttrædelse
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv.

►Afsnit C.I.4.1.6 er udbygget og gennemgår de tre betingelser for anvendelsen af LL § 3. Afsnit C.I.4.1.8 er flyttet til afsnit C.I.4.1.6.4.◄

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.I Generel omgåelsesklausul" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indledning

Dette afsnit handler om den generelle omgåelsesklausul i LL § 3, som skal bekæmpe misbrug i forbindelse med ►danske og◄ grænseoverskridende transaktioner.

Afsnittet indeholder:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)

Se også

Se også afsnit (A.A.3.2) om adgang til bindende svar.