Dato for udgivelse
06 Feb 2015 08:02
SKM-nummer
SKM2015.103.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0175169
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse af anslået årsleje og kapitaliseringsfaktor
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2006 med henblik på at nedsætte ejendomsværdien. Nedsættelsen skyldes, at fastsættelsen af den årlige leje og lejefaktor har været for høj.

Hjemmel

Vurderingsloven

Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.

Ejers repræsentant har anmodet om, at ejendomsværdien for vurderingen 2006 bliver genoptaget og nedsat. Anmodningen er begrundet i, at Vurderingsankenævnet har nedsat vurderingen pr. 1.oktober 2008 med 42 % fra 14.400.000 kr. til 8.400.000 kr.                                  

Den anslåede årsleje og lejefaktoren har været væsentligt for høj.

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændrer vurderingen således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:
Ejendomsværdi  12.200.000 kr. ændres til 7.100.000 kr.
Grundværdi     465.900 kr. uændret
Fradrag for forbedringer         93.200 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi      11.734.100 kr. ændres til 6.634.100 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra 1. januar 2008 for beregningen af dækningsafgift.