Levering af ydelser i forbindelse med leveringen af følgende varer er fritaget for moms;

  • varer bestemt til toldbehandling og omfattet af midlertidig opbevaring,
  • varer bestemt til at skulle anbringes i Københavns Frihavn,
  • varer, der er oplagt i Københavns Frihavn,
  • varer bestemt til anbringelse på eller oplagt på toldoplag,
  • varer bestemt til eller omfattet af aktiv forædling,
  • varer, der er bestemt til at skulle henføres til eller er henført til et afgiftsoplag.

Se ML § 34, stk. 1, nr. 19 og 21, og Momssystemdirektivets artikel 156, stk. 1, litra a)-c), og stk. 2, og artiklerne 157, 159 og 160.

Se også

For en beskrivelse af de omfattede ordninger, se afsnit D.A.10.1.8.5.