Levering af varer, der ved indførslen er henført under midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse, og som fortsat er omfattet af ordningen. Se ML § 34, stk. 1, nr. 20, og Momssystemdirektivets artikler 161 og 277.

Se også

For en beskrivelse af midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse, se afsnit F.A.23.3.