Levering af varer, der ved indførslen er henført under en ordning vedrørende intern fællesskabsforsendelse eller vedrørende ekstern forsendelse, og som fortsat er omfattet af ordningen, er fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 20, og Momssystemdirektivets artikel 161.

Bemærk

Bemærk, at ekstern forsendelse ikke alene omfatter proceduren for ekstern EU-forsendelse), men også forsendelse på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen), ATA-carneter, i henhold til Rhin-manifestet, jf. artikel 9 i den reviderede konvention om Rhin-sejlads, NATO-tolddeklaration formular 302, eller som postforsendelse (herunder postpakker). Se EUTK, artikel 226, stk. 3.

Ekstern forsendelse kan benyttes ved indførsel fra tredjelande, medens intern fællesskabsforsendelse (Proceduren for intern EU-forsendelse) bl.a. benyttes ved indførsel fra tredjelandsområder, der er omfattet af EU's toldområde, men ikke af EU's momsområde. F.eks. De Kanariske Øer. Varer fra disse tredjelandsområder er derfor toldmæssigt EU-varer, men momsmæssigt ikke-EU-varer. Se afsnit D.A.4.9.2

Se også

  • Afsnit D.A.2.2 om EU's momsområde
  • Afsnit D.A.10.1.8.5 for en beskrivelse af de omfattede ordninger.