Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis virksomheden ikke angiver/indberetter rettidigt.

Afsnittet indeholder:

  • Foreløbig fastsættelse
  • Afgift
  • Inddragelse af registrering
  • Påbud og bøder

Foreløbig fastsættelse

Skatteforvaltningen kan fastsætte en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigbeløb, hvis Skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke har modtaget angivelse for en afregningsperiode. Se OPKL § 4, stk. 1.

Dette gælder også, hvis Skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning til indkomstregisteret for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdt A-skat, AM-bidrag og udbytteskat. Se OPKL § 4, stk. 1.

Det foreløbige tilsvar skal betales senest 14 dage efter Skatteforvaltningens påkrav herom. Se OPKL § 4, stk. 1.

Afgift

Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for hver foreløbig fastsættelse. Se OPKL § 4, stk. 2.

Hvis en foreløbig fastsættelse omfatter både A-skat og AM-bidrag, skal der dog kun betales én afgift pr. afregningsperiode. Se OPKL § 4, stk. 2.

Inddragelse af registrering

Hvis Skatteforvaltningen fire gange i træk har foretaget foreløbige fastsættelse af en virksomheds tilsvar, kan Skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen vedrørende det pågældende registreringsforhold. Se OPKL § 4, stk. 3.

De nærmere regler for at inddrage registreringen i dette tilfælde er beskrevet i afsnit G.A.3.3.4.2.

Påbud og bøder

Skatteforvaltningen kan også give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de bestemmelserne i OPKL § 2, stk. 1 og 2. Se OPKL § 4 a, stk. 1.

Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder indtil påbuddet efterleves. Se OPKL § 4 a, stk. 1, og OPKL § 18 a. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag. Se OPKL § 18 a.