Dato for udgivelse
01 Oct 2014 13:06
SKM-nummer
SKM2014.675.SKAT
Myndighed
Skatteforvaltningen
Sagsnummer
14-3036219
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Sagsbehandling, journalisering og arkivregler
Emneord
Hjemvisning
Resumé

Fastlæggelse af retningslinjer, der sikrer, at en sag, der hjemvises, behandles af en anden afdeling i det pågældende forretningsområde, end den afdeling, der traf den påklagede afgørelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning A.A.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning A.10.2.5

Redaktionelle noter

Denne meddelelse, SKM2014.675.SKAT, erstatter SKM2012.537.SKAT, som herved ophæves

SKM2014.675.SKAT er erstattet af SKM2018.518.SKTST

Denne meddelelse fastlægger retningslinjer, der sikrer, at en sag som hjemvises fra domstolene, Landsskatteretten eller et ankenævn til fornyet behandling i SKAT ikke behandles af den samme driftsenhed, som traf den oprindelige afgørelse.

Domstolene, Landsskatteretten eller et ankenævn kan træffe afgørelse om, at en sag helt eller delvist hjemvises til fornyet behandling hos SKAT. Den nye behandling af sagen skal af retssikkerhedsmæssige årsager som udgangspunkt ske ved en anden afdeling i SKAT.

Det fastsættes derfor, at en hjemvist sag skal behandles inden for det forretningsområde, som traf den oprindelige afgørelse, men ved en anden afdeling inden for forretningsområdet.

Sagen sendes til direktøren for det pågældende forretningsområde. Direktøren vurderer herefter, hvilken afdeling i forretningsområdet, der skal behandle den hjemviste sag. Direktøren sender sagen til den pågældende afdelings underdirektør.

Underdirektøren skal sikre, at der ved den fornyede behandling ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.

Såfremt direktøren for forretningsområdet vurderer, at der ikke foreligger den fornødne kompetence i andre afdelinger til behandling af den hjemviste sag, skal sagen behandles af samme afdeling, som traf den oprindelige afgørelse, men af en anden driftsenhed i afdelingen.

I dette tilfælde sendes sagen til personalelederen for den pågældende driftsenhed. Personalelederen skal sikre, at der ved den fornyede behandling ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.

Denne meddelelse erstatter SKM2012.537.SKAT, som herved ophæves.