Dato for udgivelse
11 Oct 2006 12:20
SKM-nummer
SKM2006.617.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-007825
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Hjemvisning, afgørelse, genbehandling
Resumé
Fastlæggelse af retningslinjer, der tilsikrer, at det undgås, at en hjemvisningssag behandles af  den samme enhed i SKAT,  som traf den oprindelige afgørelse.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 1
Redaktionelle noter
Denne meddelelse erstattes af SKM2012.537.SKAT.

Når en af SKAT truffet afgørelse indbringes for domstolene, kan dommen gå ud på, at sagen helt eller delvist hjemvises til fornyet behandling hos SKAT. Endvidere kan Landsskatteretten i ganske særlige tilfælde træffe en afgørelse, der uden beløbsmæssig opgørelse alene fastlægger de principper, hvorefter den påklagede afgørelse skal træffes. SKAT skal herefter foranledige, at afgørelsen træffes i overensstemmelse med Landsskatterettens anvisning, jf. § 17, stk. 2, i bek. nr. 974 af 17. oktober 2005 om forretningsordenen for Landsskatteretten.

I ingen af de nævnte situationer skal den fornyede behandling hos SKAT finde sted i den samme enhed, som behandlede sagen oprindeligt.

Det fastsættes derfor, at:

  • sager, der tidligere er afgjort i et skattecenter i område Nordsjælland/København, hjemvisningsbehandles i område Sjælland og omvendt
  • sager, der tidligere er afgjort i et skattecenter i område Sydjylland/Fyn, hjemvisningsbehandles i område Midtjylland og omvendt
  • sager, der tidligere er afgjort i et skattecenter i område Nordjylland, hjemvisningsbehandles i område Midtjylland og omvendt
  • sager, der tidligere er afgjort i et kompetencecenter, hjemvisningsbehandles i det nærmeste tilsvarende kompetencecenter, og hvis der ikke findes et tilsvarende kompetencecenter, behandles sagen i Hovedcentret
  • sager, der tidligere er afgjort i Hovedcentret, hjemvisningsbehandles i det nærmeste relevante kompetencecenter.