Indhold

Afsnittet beskriver den formodningsregel, der fra 2015 finder anvendelse ved fastlæggelsen af kundens etableringssted i forbindelse med anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning.

Afsnittet indeholder: