Indhold

Afsnittet beskriver de formodningsregler, der fra 2015 finder anvendelse ved fastlæggelsen af kundens etableringssted i forbindelse med elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester.

Afsnittet indeholder: