Indhold

Afsnittet beskriver de formodningsregler, der fra 2015 finder anvendelse ved fastlæggelsen af kundens etableringssted i forbindelse med visse ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • D.A.6.2.3.5.1 Elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester
  • D.A.6.2.3.5.2 Anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning.

Se også