Tredjelandsvirksomheder

SKAT identificerer inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 113, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "Ikke-EU-ordningen" i D.A.16.2.4.2, den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 3.

Dvs. SKAT tildeler den afgiftspligtige person, der ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, et individuelt momsregistreringsnummer. Se artikel 362 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer SKAT inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 4.

Bemærk

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der af andre årsager er momsregistreret i Danmark eller et andet EU-land, hverken kan benytte EU-ordningen eller Ikke-EU-ordningen. Se omtalen af begrebet "afgiftspligtig person" i D.A.16.2.1.4 Definitioner.

EU-virksomheder

EU-virksomheder, der ønsker at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, tildeles ikke et momsregistreringsnummer, hvis de i forvejen er momsregistreret her i landet. I forbindelse med EU-ordningen anvender de deres sædvanlige danske momsnummer. Se evt. artikel 369d i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og Artikel 57e i momsforordningen.

xOm momsregistrering (efter momslovens regler), se D.A.14.x

►Er EU-virksomheden derimod ikke momsregistreret i forvejen her i landet, identificerer SKAT inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 114, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "EU-ordningen" i D.A.16.2.4.2, den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 3.◄

►Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer SKAT inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 4.◄

Bemærk

►Ophører EU-virksomheden med at være registreret efter momslovens regler, registreres den afgiftspligtige person i stedet efter momsbekendtgørelsens § 114, stk. 3, medmindre den afgiftspligtige person ophører med at anvende EU-ordningen (se D.A.16.2.4.6 og D.A.16.2.4.7). Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 5.◄