Resumé

Afsnittet indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Særordning for elektroniske ydelser ML § 66 (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Ved lov nr. 273 af 25. marts 2015 er undtagelsen for fritagelsen for importmoms ved indførsel af visse magasiner, tidskrifter og lignende udvidet. Se afsnit D.A.10.3.3.

Ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 er der indført omvendt betalingspligt for gas- elektricitetscertifikater og for visse leverancer af elektricitet og gas foretaget af danske leverandører. Se afsnit D.A.13.2.2.6 og D.A.13.2.2.9.

Skatteministeren har udstedt en ny, samlet momsbekendtgørelse. I den forbindelse er bekendtgørelsen ændret, så små virksomheder får mulighed for at få et særligt momsnummer med henblik på at blive registreret i one stop moms-ordningen, selvom deres momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Se bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 og afsnit D.A.16.2.4.3.

EU-domstolen har i sag C-187/14 udtalt, at momssystemdirektivets artikel 168, litra e), ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter der nægtes ret til fradrag af importmoms, som opkræves hos en transportør, der hverken er importør eller ejer af de omhandlede varer, men alene har forestået transporten og den toldmæssige behandling af varerne i forbindelse med sin udøvelse af momspligtig speditionsvirksomhed.

Østre Landsret har i SKM2015.455.ØLR tiltrådt, at momslovens § 34, stk. 3, i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd må forstås således, at også skoleflyvninger som en del af et luftfartsselskabs samlede flytrafik skal medregnes ved bedømmelsen af, om selskabet hovedsagelig flyer i udenrigstrafik. Landsretten fandt, at dette også er bedst stemmende med den omstændighed, at en momsfritagelse for et luftfartsselskab i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12, omfatter alle leverancer af og til selskabets fly uanset flyenes anvendelse.

SKAT har i SKM2015.119.SKAT revideret retningslinjerne for opgørelsen af pengeinstitutters og realkreditinstitutters momsfrie omsætning til brug for fastsættelse af den delvise momsfradragsret efter ML § 38, stk. 1.

SKAT har i SKM2015.120.SKAT revideret retningslinjerne for opgørelsen af livsforsikringsvirksomheders og skadeforsikringsvirksomheders momsfrie omsætning.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

C- eller SKM-nr.

Afsnit

Forenede sager C-144/13, C-154/13 og C-160/13

D.A.5.1.6

C-204/13

D.A.11.1.2.3

C-594/13

D.A.5.2.2.3

C-42/14

D.A.4.1.6.3

C-55/14

D.A.5.8.4.1.3.2

D.A.5.5.2

C-187/14

D.A.11.1.3.3

C-256/14

D.A.8.1.1.2.3

SKM2015.30.SR

D.A.8.1.1.7.5.1

D.A.8.1.1.7.5.3

SKM2015.33.BR

D.A.13.2.2.3

SKM2015.34.SR

D.A.5.15.2

SKM2015.39.SR

D.A.5.1.2

SKM2015.48.SR

D.A.5.8.4.1.2

SKM2015.60.SR

D.A.3.1.4.2.1

D.A.5.9.5

SKM2015.87.SR

D.A.5.3.7.

SKM2015.107.BR

D.A.5.8.4.1.2

SKM2015.119.SKAT

D.A.11.4.2.2.3

SKM2015.120.SKAT

D.A.11.4.2.2.3

SKM2015.122.BR

D.A.4.1.4

D.A.6.1.3

SKM2015.151.LSR

D.A.10.1.1.3

SKM2015.153.SR

D.A.5.9.4.2

SKM2015.172.SR

D.A.5.10.4

SKM2015.174.BR

D.A.4.2.3

D.A.7.2.5

D.A.5.11.6.2

SKM2015.184.LSR

D.A.6.1.3

SKM2015.187.SR

D.A.5.1.2

SKM2015.193.SR

D.A.3.1.2.2

D.A.4.1.2

D.A.5.4.2

SKM2015.194.SR

D.A.4.2.2

SKM2015.199.SR

D.A.3.1.4.2.4

SKM2015.205.VLR

D.A.18.6.2

D.A.18.6.3

SKM2015.212.LSR

D.A.6.1.3

SKM2015.227.BR

D.A.8.2

SKM2015.233.SR

D.A.5.19.2

SKM2015.234.SR

D.A.5.9.5

SKM2015.235.SR

D.A.5.11.8.7

SKM2015.239.SR

D.A.7.2.5

D.A.3.3.1

D.A.11.7.4.7

SKM2015.240.LSR

D.A.4.1.2

D.A.8.1.1.1.4

SKM2015.246.BR

D.A.11.1.7

SKM2015.247.BR

D.A.8.1.1.10.2

SKM2015.248.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2015.253.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2015.257.BR

D.A.11.1.6.2

SKM2015.258.SR

D.A.7.2.5

D.A.10.1.1.3

D.A.10.1.2.2

SKM2015.269.SR

D.A.5.3.7

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2015.275.SR

D.A.5.7.2

SKM2015.280.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2015.282.SR

D.A.11.4.2.2.4.3

SKM2015.292.ØLR

D.A.6.1.3

SKM2015.315.LSR

D.A.4.1.2

SKM2015.325.SR

D.A.13.2.2.8

SKM2015.326.SR

D.A.5.1.2

SKM2015.333.SR

D.A.5.8.4.2

D.A.11.4.2.2.1

SKM2015.350.BR

D.A.11.1.7

D.A.10.1.1.3

SKM2015.356.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2015.360.BR

D.A.6.1.3

SKM2015.398.SR

D.A.4.2.2

SKM2015.399.SR

D.A.4.2.2

SKM2015.405.SR

D.A.5.11.9.2

D.A.5.11.9.3

SKM2015.419.SR

D.A.5.8.4.1.2

SKM2015.420.SR

D.A.4.2.3

D.A.5.7.2

SKM2015.432.ØLR

D.A.23

SKM2015.455.ØLR

D.A.10.1.4.4

SKM2015.461.BR

D.A.8.1.1.6.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.