Afsnittet indeholder:

  • Identifikationsmedlemsland
  • Omfattede leveringer
  • Momssats
  • Momsgodtgørelse

Identifikationsmedlemsland

En afgiftspligtig person, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser eller radio- og tv- spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer i EU, kan vælge at tilslutte sig ikke-EU-ordningen. Se ML § 66 b, stk. 1, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Bemærk

Bemærk at definitionen på afgiftspligtig person i forbindelse med ikke-EU-ordningen er ændret den 1. januar 2019. Herefter vil der ved en afgiftspligtig person forstås en afgiftspligtig person, der hverken har etableret hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller har fast forretningssted i EU.

Dvs. at kravet om, at den afgiftspligtige person ikke må være momsregistreret - eller forpligtet til at være momsregistreret - i EU, bortfalder. Se direktiv 2017/2455. Se Lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der opfylder betingelser for at anvende Ikke-EU-ordningen, frit kan vælge identifikationsmedlemsland.  Se omtalen af begrebet "Identifikationsmedlemsland" i D.A.16.2.1.4 Definitioner.

Omfattede leverancer

Når en afgiftspligtig person har tilsluttet sig ikke-EU-ordningen, finder ordningen anvendelse på alle dennes leverancer af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer inden for EU. Se ML § 66 b, stk. 4, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Momssats

De leveringer, der er omfattet af ikke-EU-ordningen, beskattes med forbrugsmedlemslandets afgiftssats. Se ML § 66 b, stk. 5.

Momsgodtgørelse

Den afgiftspligtige person kan få godtgjort købsmoms efter reglerne i ML § 45, stk. 1, om godtgørelse til tredjelandsvirksomheder. Se ML § 66 c, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF. Den afgiftspligtige person har derimod ikke ret til fradrag. Se artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF samt ML § 66 c (modsat).

Se også

Se også D.A.12.2 om momsgodtgørelse til tredjelandsvirksomheder.