Dato for udgivelse
20 jun 2014 12:34
SKM-nummer
SKM2014.444.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-222636
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006, med henblik på at få ændret grundværdien og den omberegnede grundværdi. Ændringen skyldes, at vurderingsmyndigheden har anvendt en for høj etagemeterpris, et forkert prisniveau samt en forkert bebyggelsesprocent.

Hjemmel

Vurderingsloven § 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at de ved vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ansatte grundværdier samt omberegnede grundværdier, er for høje.

På grund af ændrede byggeregulerende bestemmelser årsomvurderes ejendommen pr. 1. oktober 2005.

På baggrund heraf, genoptages ejendomsvurderingerne ekstraordinært, og vurderingerne ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004:

Grundværdi  15.375.400 kr. ændres til 13.178.900 kr.
Omberegnet grundværdi (2002)  13.977.600 kr. ændres til 8.386.600 kr. (2001)

Årsomvurderingen pr. 1. oktober 2005:

Ejendomsværdi

 ikke ansat, ændres til 15.740.600 kr.

Grundværdi

 ikke ansat, ændres til 15.740.600 kr.

Omberegnet grundværdi (2001)  ikke ansat, ændres til 9.539.700 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:

Grundværdi

 33.546.200 kr. ændres til 32.707.600 kr.

Omberegnet grundværdi (2004)  15.375.400 kr. ændres til 9.539.700 kr. (2001)

Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort kendelse for en sammenlignelig ejendom fastslået, at grundværdien bør være 1.400 kr. pr. etagemeter i 2001-niveau.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at der er anvendt et forkert prisniveau - og som følge heraf en for høj etagemeterpris - samt en forkert bebyggelsesprocent, ved vurderingerne i 2004 og 2006. Endvidere har vurderingsmyndigheden fejlagtigt ikke foretaget en omvurdering pr. 1. oktober 2005.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 16. oktober 2006 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.