Dato for udgivelse
12 mar 2014 17:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 mar 2014 17:33
SKM-nummer
SKM2014.181.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0624021
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Anmeldelser, indsigt, anonymitet
Resumé

SKAT, vil ændre praksis i forbindelse med henvendelser, hvor anmelder ønsker at være anonym, og ophæver i den forbindelse SKM2009.210.SKAT.

Reference(r)

Persondataloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.6.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.6.1.2.7.

Redaktionelle noter

Denne ophæver SKM2009.210.SKAT

SKAT ophæver hermed styresignalet SKM2009.210.SKAT

Nyt styresignal vedrørende behandlingen af anmeldelser om skatteunddragelse mv., som SKAT modtager fra borgere, og retsstillingen for henholdsvis anmelder og den anmeldte, efter bestemmelserne om den registreredes ret til indsigt i persondatalovens §§ 31-34, vil snarest blive udsendt.

Styresignalet har virkning og gælder fra offentliggørelsen.