Dato for udgivelse
27 Aug 2004 14:22
SKM-nummer
SKM2004.350.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-4357-01180
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning
Resumé
Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at aktionærerne i Aventis S.A. skattefrit kan ombytte deres aktier i Aventis S.A. med aktier i Sanofi-Synthelabo S.A.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-3 S.G.18.6

Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at aktionærerne i Aventis S.A. skattefrit kan ombytte deres aktier i dette selskab med aktier i Sanofi-Synthelabo S.A. Styrelsen har således ud fra de i sagen foreliggende omstændigheder fundet, at der kan gives tilladelse til succession på aktionærsiden.